Υπηρεσίες

• Τήρηση Λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών.
• Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών – Ατομικών Επιχειρήσεων.
• Παροχή φορολογικών συμβουλών με καθημερινή υποστήριξη των πελατών μας.

• Παροχή υπηρεσιών συμβούλου απασχόλησης (Υπολογισμός μισθοδοσίας & διαχείριση προσωπικού).
• Διεκπεραιώσεις διοικητικών και φορολογικών υποθέσεων (Θεώρηση Βιβλίων και στοιχείων, πληρωμές εργοδοτικών εισφορών, Έκδοση φορολογικών ασφαλιστικών ενημεροτήτων).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να κανονισουμε μια συνάντηση στο γραφείο μας ή στο χώρο σας.